Composer installeren

Wat heb je verder nodig:

  • een hosting pakket met SSH ondersteuning zoals een Webhosting M, een Supersnelle WordPress of één van onze Reseller hosting pakketten.
  • een SSH programma zoals ‘iTerm2’‘Terminal’ of ‘Putty’

Om gebruik te maken van bijvoorbeeld CakePHP dien je Composer te installeren. Composer installeren is zo gedaan met behulp van de volgende stappen:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Composer is nu geinstalleerd en kan aangeroepen worden met het volgende commando:

php composer.phar

Krijg je de foutmelding Installer corrupt? Volg dan de installatie stappen op https://getcomposer.org/download/

Hulp nodig van een van onze hosting gurus?

Heb je nu antwoord nodig op een dringende vraag of hulp nodig van onze support? Onze hosting specialisten staan maar al te graag voor je klaar!

Customer Support Team

Onze klantenservice is op dit moment gesloten. We zijn weer open op de eerstvolgende werkdag om 08:30 uur

Of neem een kijkje in onze 'stap-voor-stap' support handleidingen.

Bekijk support artikelen