SQR.NL opnieuw ISO gecertificeerd

Hosting.NL ISO en NEN gecertificeerd

Sinds 18 februari is SQR.NL wederom in het bezit van ISO 20000 en ISO 27001 certificeringen. Daarnaast hebben we ook de NEN 7510 certificering. Door het behalen van deze certificeringen geeft SQR.NL haar klanten zekerheid rondom de continuïteit, veiligheid en kwaliteit van haar dienstverlening.

Kwaliteit gewaarborgd

De meeste partijen kiezen voor de ISO 9001 norm die over kwaliteitsmanagementsystemen gaat. Wij kiezen echter voor de 20000 norm omdat deze specifiek over het IT service management gaat van leverancier tot klant. Hiermee geven we aan dat we gestructureerd werken. Met het behalen van deze certificering kun je erop vertrouwen dat wij op uniforme wijze omgaan met onder andere support, incidenten, onderhoud en capaciteit van onze platformen en systemen. Door middel van een jaarlijkse toetsing geeft SQR.NL haar klanten de garantie dat zij gebruikmaken van de dienstverlening van een shared hostingprovider die daarbij vaste procedures heeft ingebouwd als borging van die kwaliteit.

Informatiebeveiliging

Bij de ISO 27001 gaat het om de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening. Ook hierbij worden jaarlijks de procedures van SQR.NL getoetst die zijn ingeregeld rondom beschikbaarheid, security, back-ups en redundantie. SQR.NL weet als geen ander hoe belangrijk 24/7 bereikbaarheid en optimale beveiliging is vandaag de dag. Door het behalen van de ISO 27001 certificering kunnen de klanten van SQR.NL ervan uitgaan dat alle procedures omtrent continuïteit en veiligheid op orde zijn. Iedere klant moet zelf ook organisatorische maatregelen nemen rondom de beveiliging van persoonsgegevens. Als je zaken doet met een partij zonder certificering, hoe weet je dan dat deze zijn organisatie op orde heeft? Bij SQR.NL heb je de garantie dat dit goed geregeld is.

Privacybescherming

De NEN 7510 norm is specifiek ontwikkeld voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland en is gebaseerd op ISO 27001. Met deze certificering biedt SQR.NL ook de zekerheid voor haar klanten dat zaken als privacy, toegang tot patiëntgegevens, gegevensuitwisseling en het vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendosier op een correcte wijze afgehandeld worden. Met de drie certificaten hebben we twee normeringen voor beveiliging en een norm voor hóe we werken. 

Duidelijke scope

We hebben dit jaar voor SQR.NL een duidelijke scope aangebracht in onze certificering. Deze scope geeft aan waar het certificaat over gaat. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ik ben alleen gecertificeerd op mijn toegangsbeveiliging. Voor SQR.NL echter hebben we dit keer gezegd: het moet specifiek op de shared hosted dienstverlening zitten. De auditor heeft voor ons daarom in het bijzonder gekeken of SQR.NL dat goed doet.

Sven Visser, Managing Director SQR.NL

We kijken niet alleen naar de normen, maar ook naar waar we op moet letten met oog op de toekomst. Hierdoor kunnen wij ons als bedrijf voorbereiden op zaken die nu minder spelen, maar in de toekomst wellicht van groot belang zijn.

Heb je vragen rondom onze certificeringen of ben je op zoek naar speciale kwaliteitseisen voor de applicatie of website die je hebt ontwikkeld of gaat ontwikkelen? Neem dan contact  op met één van de hostingguru’s van SQR.NL. Zij vertellen graag meer over de certificeringen en de zekerheden die dit voor klanten met zich mee brengt.

Hungry for news?

Schrijf je in voor de Hosting.NL nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Je gegevens worden gebruikt voor het verzenden van nieuws, technische updates en support artikelen.

Ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrieven

Nieusbrief